Hướng dẫn toàn diện về Clipping Mask trong Illustrator

clipping-mask-trong-illustrator

Với nhiều Designer mới bước chân vào nghề, Clipping Mask trong Illustrator có lẽ là một vấn đề khá khó khăn và nan giải. Hiểu được điều đó, VnSkills Academy đã cho ra đời bài viết này. Mình hy vọng những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp tất cả các bạn không phải đau đầu về công cụ này nữa. 

Giới thiệu về Clipping Mask trong Illustrator

Clipping Mask trong Illustrator còn được gọi là mặt nạ cắt. Nó giúp một đối tượng nằm bên trong mặt nạ vẫn có thể nhìn thấy, tức là bản vẽ được cắt theo hình dạng của mặt nạ. Clipping Mask và các đối tượng bị che được gọi là bộ cắt. Một tập hợp cắt có thể được tạo bằng cách chọn hai hoặc nhiều đối tượng hoặc dựa trên tất cả các đối tượng trong một nhóm hoặc lớp.

Các bộ cắt cấp đối tượng được kết hợp thành một nhóm trong bảng Layer. Khi tạo các tập hợp cắt ở cấp lớp, đối tượng trên cùng của lớp sẽ cắt các đối tượng bên dưới nó. Tất cả các hoạt động cấp đối tượng trên một tập hợp cắt, chẳng hạn như biến đổi hoặc làm phẳng, được thực hiện dựa trên ranh giới Clipping Mask, không phải ranh giới của vùng được hiển thị. 

Bằng cách tạo Clipping Mask cấp đối tượng, bạn có thể chọn nội dung đã được cắt bớt bằng cách sử dụng bảng Layer, Selection Tool hoặc bằng cách cô lập nhóm cắt. Nó có thể được xem là một công cụ vạn năng với người học Illustrator.

Nguyên tắc khi tạo Clipping Mask trong Illustrator

 • Nếu các đối tượng được che không nằm trong nhóm clipping mask trong bảng Layers, chúng sẽ được đặt ở đó.
 • Chỉ các đối tượng vectơ mới có thể là Clipping Mask, nhưng bất kỳ bản vẽ nào cũng có thể bị che.
 • Nếu một lớp hoặc nhóm được sử dụng để tạo Clipping Mask thì đối tượng đầu tiên trong lớp hoặc nhóm sẽ che tất cả các đối tượng khác trong lớp hoặc nhóm.
 • Bất kể các thuộc tính được gán trước đó, Clipping Mask sẽ trở thành một đối tượng không có tô màu hoặc nét vẽ.
 • Để tạo một mặt nạ nửa trong suốt, hãy tạo một mặt nạ mờ trong bảng Transparency.

Tạo Clipping Mask trong Illustrator cho một nhóm hoặc lớp

 • Tạo một đối tượng được sử dụng làm mặt nạ. Đối tượng này gọi là Clipping Path

clipping-mask-trong-illustrator

 •  Kéo Clipping Path và các đối tượng được che vào lớp hoặc nhóm.

clipping-mask-trong-illustrator

 • Trong bảng Layers, đảm bảo rằng đối tượng mặt nạ là đối tượng trên cùng của nhóm hoặc lớp và nhấp vào tên của nhóm hoặc lớp.
 • Nhấp vào nút Make / Clipping Mask ở cuối bảng Layers hoặc chọn Make Clipping Mask từ menu của nó.

clipping-mask-trong-illustrator

Sử dụng Clipping Mask trong Illustrator để ẩn các phần của đối tượng

 • Tạo một đối tượng được sử dụng làm mặt nạ.
 • Đối tượng này được gọi là Clipping Path . Chỉ các đối tượng vectơ mới có thể được sử dụng làm Clipping Path.
 • Di chuyển Clipping Path qua các đối tượng cần che, theo thứ tự xếp chồng.
 • Chọn Clipping Path và các đối tượng cần che 
 • Chọn Object> Clipping Mask> Make. 

Ghi chú.

Để tạo Clipping Path từ một khu vực có hai hoặc nhiều đối tượng chồng lên nhau, trước tiên bạn phải nhóm các đối tượng.

Chỉnh sửa Clipping Mask trong Illustrator

Trong bảng lớp, chọn đường cắt. Hoặc, chọn bộ cắt và nhấp vào Đối tượng> Clipping Mask> Chỉnh sửa mặt nạ.

Thực hiện các thao tác sau đây:

 • Di chuyển đường cắt bằng cách kéo điểm điều khiển trung tâm của đối tượng bằng công cụ Direct Selection. 
 • Định hình lại đường cắt bằng công cụ Direct Selection.
 •  Tô và tô nét đường cắt. 

Ghi chú.

Để chọn tất cả các đường cắt trong tài liệu, hãy bỏ chọn tất cả các bản vẽ. Sau đó chọn Select> Object> Clipping Mask.

clipping-mask-trong-illustrator

Chỉnh sửa các đường dẫn của Clipping Mask trong Illustrator

Để chỉnh sửa các phần của đường dẫn bên ngoài Clipping Mask, trước tiên bạn phải chọn đường dẫn bên trong đường viền của Clipping Mask và sau đó chỉnh sửa nó.

 • Chọn đường dẫn trong bảng Layer.
 • Di chuột công cụ Direct Selection qua phần đường dẫn bên trong mặt nạ. Nhấp vào hộp phác thảo xuất hiện.

Ghi chú.

Để chọn một đường cắt bằng cách nhấp chuột, bạn cần nhấp vào khu vực của nó trong mặt nạ.

Xem thêm:

Thêm và xóa một đối tượng khỏi một Clipping Mask trong Illustrator

 • Trong bảng Layer, kéo các đối tượng vào hoặc ra khỏi nhóm hoặc lớp có chứa đường cắt.
 • Tạo các đối tượng Clipping Mask
 • Chọn nhóm chứa Clipping Mask và chọn Object> Clipping Mask> Release. 
 • Trong bảng lớp, bấm vào tên của nhóm hoặc lớp có Clipping Mask. Nhấp vào nút Make /Release Clipping Mask ở cuối bảng hoặc chọn lệnh Undo Clipping Mask từ menu bảng Layers.

clipping-mask-trong-illustrator

 • Vì Clipping Mask được gán giá trị tô và nét là Không, nên nó sẽ ẩn cho đến khi bạn chọn và gán giá trị thuộc tính tô mới.

Trên đây là các hướng dẫn cơ bản về Clipping Mask trong Illustrator. Mong rằng, bài viết đã giúp bạn hiểu được phần nào về ứng dụng cũng như một số thao tác cơ bản với công cụ này.

Đánh giá bài viết này nếu bạn thấy hay

Vui lòng đánh giá

Chia sẻ bài viết này:

Bài viết liên quan

.
.
.
.