Ngô Thu Ngân – Khóa học Thiết kế đồ họa G101

Thông tin đồ án

Đồ án tốt nghiệp đồ họa chuyên nghiệp
Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu  công ty Dora
Học viên: Ngô Thu Ngân
Lớp: G101
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Khôi

Biểu tượng và ý nghĩa Logo

Bộ nhận diện văn phòng

Danh thiếp

Đĩa CD

Thư và bì thư

Thẻ nhân viên

Bộ Cà Phê

Đồng phục

Các Đồ án tốt nghiệp khác

.
.
.
.