Quang Minh – Khóa học 3D Kiến trúc Nội ngoại thất KT92

Thông tin đồ án

Đồ án tốt nghiệp Khóa học 3D Kiến trúc Nội ngoại thất
Đề tài: Thiết kế Ngoại thất
Học viên: Quang Minh
Lớp: KT92
Giảng viên hướng dẫn: KTS. Lê Triệu
Phần Mềm sử dung: AutoCad, 3DSMax, Vray

Sản phẩm

 

Các Đồ án tốt nghiệp khác

.
.
.
.