Chính sách bảo mật thông tin người dùng của VnSkills Academy

VnSkills Academy cam kết tuân thủ tốt chính sách bảo mật thông tin người dùng nhằm đảm bảo sự an toàn và quyền lợi của người dùng khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại VnSkills Academy. Chính sách bảo mật này sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới bạn mà VnSkills Academy sẽ sử dụng, các chính sách bảo mật thông tin của VnSkills Academy và tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật thông tin để nắm được các thông tin cần thiết về nghĩa vụ và quyền lợi của bạn nhé.

1. Thông tin thu thập

 1. Thông tin người đăng ký dịch vụ VnSkills Academy

 

 1. Các thông tin mà VnSkills thu thập từ người dùng, bao gồm:

2. Sử dụng thông tin cá nhân

 1.   VnSkills Academy sẽ yêu cầu sự đồng ý của người dùng trước khi xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích như:

 

 1. Nếu bạn không đồng ý cho VnSkills Academy sử dụng thông tin cho các mục đích trên. Bạn sẽ phải chấm dứt các thỏa thuận liên quan tới VnSkills Academy và ngừng sử dụng các dịch vụ mà VnSkills Academy cung cấp.

 

 1. Ngoài ra, VnSkills Academy có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

3. Quyền của người dùng đối với cơ sở dữ liệu

 1. VnSkills Academy sẽ trao cho bạn quyền lựa chọn khóa học, dịch vụ trong cơ sở dữ liệu. Đồng thời, VnSkills Academy sẽ cung cấp các nội dung liên quan tới tài liệu, giáo trình về khóa học, dịch vụ mà bạn đã đăng ký sử dụng.

 

 1. VnSkills Academy sẽ hạn chế quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu hồ sơ của VnSkills Academy mà chỉ dành cho những người đã đăng ký và sử dụng dịch vụ tại VnSkills Academy. 

 

 1. Người dùng có quyền lựa chọn và truy cập thông tin cá nhân đã đăng ký tại VnSkills Academy. Chẳng hạn như việc xem và kiểm soát việc đăng ký đối với các lựa chọn dịch vụ tại VnSkills Academy. Người dùng có thể xem, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào.

 

 1. Khi người dùng yêu cầu xóa tài khoản của mình, VnSkills Academy sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. 

4. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

VnSkills Academy sẽ lưu trữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại khoản 2 nêu trên cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

 

Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản, VnSkills Academy có thể giữ lại thông tin trang cá nhân và nội dung người dùng trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Các bên thứ ba được phép sử dụng thông tin

 1. Các thông tin cá nhân được VnSkills công bố thu thập ở khoản 1 kể trên, có thể được công bố, sử dụng bởi các bên thứ ba, nhằm kết nối các dịch vụ của VnSkills Academy và người dùng tới các cơ hội phù hợp:

 

 1. Ngoài những trường hợp trên, bạn sẽ nhận được thông báo khi dữ liệu thông tin của bạn được chia sẻ tới bên thứ ba. Bạn có thể lựa chọn không chia sẻ các thông tin cá nhân này.

 2. VnSkills Academy không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào chia sẻ lại thông tin người dùng hoặc sử dụng các thông tin cung cấp không đúng mục đích đã được ký kết với VnSkills Academy.

6. Phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

7. Cam kết bảo mật

VnSkills Academy cam kết bảo mật thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng, tuân thủ chính sách bảo mật thông tin mà VnSkills Academy đề ra.

 

Dựa trên chính sách bảo mật thông tin và yêu cầu của bạn, VnSkills Academy sẽ cung cấp quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của bạn. Đồng thời, bạn có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin, yêu cầu sửa đổi hoặc xóa bỏ dựa trên sự tuân thủ tốt chính sách của pháp luật.

 

Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc và câu hỏi nào về chính sách bảo mật thông tin của VnSkills Academy, hãy liên hệ với chúng mình qua  email [email protected] hoặc hotline 0983.637.549 để được giải quyết nhanh chóng nhất nhé.

.
.
.
.