Điều khoản sử dụng của Vnskills Academy

Nếu bạn đang xem xét, sử dụng bất kỳ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin liên quan trên trang web của VnSkills Academy có nghĩa rằng bạn đã đồng ý với chính sách và điều khoản chung mà VnSkills Academy cung cấp. Do đó, hãy vui lòng đọc kỹ các chính sách và điều khoản sử dụng dưới đây để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân nhé.

1. Chấp nhận điều khoản sử dụng của trang web

VnSkills Academy đưa ra các điều khoản sử dụng nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và sự an toàn của khách hàng. Các điều khoản sử dụng này sẽ quy định về việc truy cập và sử dụng trang web https://vnskills.edu.vn.

 

Với việc chấp nhận truy cập website https://vnskills.edu.vn, người dùng đã đồng ý chấp hành và tuân thủ theo những điều khoản mà VnSkills Academy đã đề ra. Ngược lại, nếu người dùng không đồng ý chấp hành các chính sách và điều khoản chung của VnSkills Academy, vui lòng dừng việc truy cập trang web https://vnskills.edu.vn ngay lập tức.

 

VnSkills Academy có thể thay đổi điều khoản theo thời gian theo quy định để trang web hoạt động tốt hơn hoặc do các vấn đề về pháp lý. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web kể từ ngày thay đổi có hiệu lực trên trang web https://vnskills.edu.vn, thì bạn đã chấp nhận điều khoản mới.

2. Nghĩa vụ của người sử dụng trang web

  1. VnSkills Academy có quyền đưa ra quyết định chấm dứt hoặc ngăn cấm các cá nhân có hành vi vi phạm các chính sách và điều khoản chung của VnSkills Academy. Ngoài ra, các cá nhân có hành vi spam hoặc gây hại đến website Www.Vnskills.edu.vn sẽ bị vô hiệu hóa quyền sử dụng ngay lập tức.

 

  1. Nghiêm cấm thực hiện mọi hành vi gây hại, không được nhà nước cho phép như: phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, chống phá chính trị, xúc phạm uy tín, danh dự công dân,…

 

  1. Người dùng không có quyền sửa đổi, sao chép, phân phối, sử dụng những nội dung mà VnSkills Academy đăng tải khi không được VnSkills Academy cho phép. 

 

  1. Tôn trọng tất cả mọi người dùng sử dụng trang web. Thông báo cho VnSkills Academy nếu phát hiện người dùng, cá nhân khác vi phạm chính sách và điều khoản chung do VnSkills Academy đề ra.

3. Trách nhiệm bảo mật thông tin đã cung cấp

VnSkills Academy có trách nhiệm bảo vệ mọi thông tin của khách hàng đã, đang sử dụng dịch vụ và truy cập trang web của VnSkills Academy. Mọi thông tin sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của VnSkills Academy và được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu, khảo sát thị trường, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ và không mang bất kỳ yếu tố thương mại hay trái pháp luật.

 

Các cá nhân khi đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại Vnskills Academy sẽ phải cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản như: Tên, số điện thoại, email, địa chỉ,… để tiến hành đăng ký thành công và nhận được sự hỗ trợ của VnSkills Academy.

 

Người dùng phải đảm bảo mọi thông tin cung cấp cho Academy là chính xác, đầy đủ tại thời điểm yêu cầu. Bởi chúng liên quan trực tiếp tới quyền lợi và nghĩa vụ của người dùng. VnSkills Academy sẽ không chịu trách nhiệm nào đối với thông tin sai lệch mà người dùng cung cấp.

 

Khi tài khoản của người dùng bị chấm dứt, hủy bỏ, mọi thông tin liên quan tới cá nhân, sơ yếu lý lịch của bạn sẽ hoàn toàn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của VnSkills Academy. Thông tin có thể được tiếp tục hiển thị trong một khoảng thời gian do trở ngại truyền tín hiệu xóa thông tin trên máy chủ hoặc do yêu cầu của các đơn vị chức năng liên quan.

4. Bản quyền và thương hiệu

  1. Bản quyền nội dung của trang web này thuộc về VnSkills Academy. Nội dung của VnSkills Academy được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bí mật thương mại, bằng sáng chế và các luật khác. 

 

  1. Người dùng không được phép xóa, thay đổi, che dấu bất kỳ thông báo về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và các quyền sở hữu khác được kết hợp hoặc đi kèm với nội dung của VnSkills Academy. 

 

  1. Thương hiệu, ký hiệu, logo và hình ảnh của VnSkills Academy Trên trang web đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của VnSkills Academy. Bạn sẽ không được cấp quyền và cấp phép sử dụng thương hiệu của VnSkills Academy cho mục đích kinh doanh thương mại.

 

  1. VnSkills Academy có quyền thông báo hoặc yêu cầu gỡ bỏ đối với các cá nhân, tổ chức sử dụng những nội dung, hình ảnh, video đã được đăng tải và công khai trên website chính thức của VnSkills Academy.

5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

VnSkills Academy không cam đoan rằng mọi dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, bị lỗi, nhiễm các thành phần có hại trong suốt quá trình sử dụng. VnSkills Academy sẽ hạn chế thấp nhất các sự cố bạn có thể gặp phải đem lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất. Bạn phải xác nhận rằng bạn sẽ tự chịu xác suất rủi ro nhỏ trong quá trình sử dụng dịch vụ. 

 

Một số khu vực pháp lý đã giới hạn và không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về việc đảm bảo. Do đó, bạn hãy tuyên bố đảm bảo hoạt động hợp pháp trung khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ.

 

VnSkills Academy không xác định nội dung và từ chối cụ thế bất kỳ trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nếu xảy ra mất mát, thiệt hại, thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý dưới mọi hình thức do bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến.

6. Giải quyết tranh chấp phát sinh

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của VnSkills Academy sẽ được giải quyết theo các quy định pháp luật của nhà nước. Nếu có khiếu nại nào xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm, hãy liên hệ với VnSkills Academy qua email [email protected] hoặc hotline 0983.637.549 để được giải quyết nhanh chóng.

 

Vui lòng liên hệ với VnSkills Academy nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào liên quan đến chính sách và điều khoản sử dụng này nhé. 

 

.
.
.
.