Lịch Khai giảng

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T2-T4-T6
18h30-21h00

10/06/2022

T3-T5
18h30-21h00

16/06/2022

T7-CN
14h30-17h00

19/06/2022

T2-T4-T6
9h00-11h30

23/06/2022

T2-T4-T6
18h30-21h00

27/06/2022

T2-T4-T6
18h30-21h00

10/06/2022

T7-CN
14h30-17h00

19/06/2022

T3-T5
18h30-21h00

16/06/2022

T2-T4-T6
18h30-21h00

27/06/2022

Cơ sở 2: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T3-T5
18h30-21h00

09/06/2022

T2-T4-T6
18h30-21h00

20/06/2022

T3-T5
18h30-21h00

30/06/2022

T3-T5
18h30-21h00

20/06/2022

T3-T5
18h30-21h00

30/06/2022

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 2: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T4 - T7
14h00 - 17h00

11/06/2022

T4 - T7
14h00 - 17h00

26/06/2022

Cơ sở 2: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T3-T5-CN
19h30-21h15

19/06/2022

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T2,T4
18h30-21h00

14/06/2022

T3-T5
18h30-21h00

16/06/2022

T2,T4
18h30-21h00

27/06/2022

Cơ sở 2: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T3-T5
18h30-21h00

16/06/2022

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T7-CN
14h30 - 17h00

11/06/2022

T7-CN
14h30 - 17h00

26/06/2022

Cơ sở 2: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T3-T5
18h30-21h00

14/06/2022

T2-T6
18h30-21h00

22/06/2022

T7 - CN
14h30-17h00

26/06/2022

Cơ sở 2: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T3-T5
18h30-21h00

16/06/2022

T4-T6
18h30-21h00

22/06/2022