Lịch Khai giảng

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T2-T4-T6
18h30-21h00

22/05

T3-T5
18h30-21h00

16/05

Cơ sở 2: 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 3: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 2: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 2: Tầng 5, Số 8 Phan Văn Trường, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T4 - T6
18h30-21h00

19/03

Cơ sở 2: Số 52 Chùa Hà, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T2-T4
18h30-21h00

24/03

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

T3-T5
18h30-21h00

25/03

Cơ sở 2: Số 52 Chùa Hà, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 1: 229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký

Cơ sở 2: 52 Chùa Hà, Cầu giấy, Hà Nội

Khóa học

Lịch học

Khai giảng

Đăng ký