Đặng Mỹ Anh – Khóa học Thiết kế đồ họa G61

Thông tin đồ án

Đề tài: Bộ nhận diện thương hiệu ngọc trai Hạ Long
Học viên: Đặng Thị Mỹ Anh
Lớp: G61
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Ngọc

Logo và ý nghĩa Biểu tượng

Slogan

Bộ nhận diện thương hiệu

Danh thiếp

Thẻ tên

Tiêu đề A4

Phong bì thư

Kẹp File

Đồng phục

Brochure

 

Các Đồ án tốt nghiệp khác

.
.
.
.