Hoàng Hải Long – Khóa học Thiết kế đồ họa G81

Thông tin đồ án

Đề tài: Bộ sản phẩm nhận diện thương hiệu cafe REMI
Học viên: Hoàng Hải Long – Lớp : K12G91
Giảng viên hướng dẫn: LÊ HUY VINH

Biểu tượng Logo và Ý nghĩa

Được phát triển và lấy ý tưởng từ màu cafe nâu đậm, hình ảnh hạt cafe được đưa vào trong logo với tông màu nâu nhạt
Đánh thức giác quan và cảm hứng của mọi người bằng slogan “ đánh thức giấc ngủ ”

Logo và Danh thiếp

Bộ nhận diện thương hiệu

Danh thiếp

Phong bì thư, tiêu đề A4

Kẹp File, đĩa CD

Menu

Đồng phục

Biển Logo

Các Đồ án tốt nghiệp khác

.
.
.
.